Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kindercentrum 'Leutje Laiverds'

Hoe zorg je voor goede (pedagogisch) medewerkers in de kinderopvang?

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid vinden we dat we daarvoor zelf medeverantwoordelijk zijn. Daarom leveren we graag een actieve bijdrage aan de scholing van toekomstige medewerkers en zijn we een erkend SBB leerbedrijf. (voorheen Calibris) 

Kinderopvang is typisch een beroepsveld waar kennis en praktische vaardigheden allebei even belangrijk zijn. Dus is tegelijkertijd leren en werken de beste manier om mensen op te leiden.


De MBO beroepsopleiding kan op twee manieren worden gevolgd:

  • Beroepsopleidend (BOL): Studenten volgen enkele dagen per week stage. De periode is van tevoren vastgesteld en kan oplopen tot een jaar. Deze stagiaires zijn aanwezig bovenop de wettelijk vastgestelde personeelsbezetting.
  • Beroepsbegeleidend (BBL): Deze studenten treden in dienst van Kindercentrum 'Leutje Laiverds'. Dit kan zijn voor een jaar of voor de duur van de opleiding. Deze stagiaires werken minimaal 20 uur per week op een groep van kinderdagverblijf of anders minimaal 12 uur op de groep van de buitenschoolse opvang en volgen een dag per week de opleiding SAW3.

In samenwerking met: 

0